Proteye Protects Your Eyes

Productinformatie

Veiligheidsbrillen

Alle veiligheidsbrillen van Proteye voldoen aan de Europese richtlijn 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen EN166 en zijn gekeurd volgens de wettelijk verplichte normen en richtlijnen door: Inspec International Ltd. Notified body: 0194

Een korte beschrijving van de Europese standaarden voor oogbescherming EN 166
Alle fabrikanten van veiligheidsbrillen moeten voldoen aan de Europese standaarden. Het montuur en de glazen worden getest en moeten beide worden voorzien van het CE keurmerk en het logo van de producent. De CE markeringen waarborgt dat het product voldoet aan de EU eisen van consumenten veiligheid, gezondheid en milieu.

EN 166  Persoonlijke oogbescherming
Het montuur is voorzien van de markering Proteye, EN 166 F en CE.  Dit geeft aan dat het montuur is getest en voldoet aan de Europese standaard. Overige informatie op de veren van monturen;  model nummer,  veerlengte ,  kleur. Eventuele aanvullende informatie op de neusbrug; schijf/glasmaat en neusmaat. De glazen vallen in de optische klasse 1. Dit is de hoogste optische klasse voor dagelijks gebruik.

De veiligheidsklassen van glazen vallen in de verhoogde robuustheids- klasse S, de minimum weerstand is tegen inslag van een 22mm stalen bal wat met 5.1 m/sec het glas oppervlak raakt. De veiligheidsklasse met hoge snelheid met lage energy valt in klasse F.  De minimum eis is hier een weerstand tegen inslag van een 6 mm stalen bal met een snelheid van 45 m/sec.

De markeringen die u aantreft  op de glazen zijn altijd: CE, Proteye logo en optische klasse 1. Daarnaast de lens- weerstands klasse markeringen; S, F.

Filters

 • EN 169 filters voor lassen, snijbranden en gerelateerde werkzaamheden.
 • EN 170 UV filters voor bescherming tegen schadelijke UV stralen. Let op deze filters niet geschikt voor las en gerelateerde werkzaamheden.
 • EN 172 Zon filters voor industrieel gebruik

Zonfilter markeringen

 • 5-1.4       20 – 41.9 % filter
 • 5-1.7       41.9 – 56.8 %
 • 5-2          56.8-70.9 %
 • 5-2.5       70.9-82.2 %
 • 5-1.1 <2.5  meekleurend.

Duikmaskers

Om duikglazen te kunnen maken voor een duikmasker moeten er een aantal basisgegevens bekend zijn. Afhankelijk van het type glas dat gewenst is zijn dat ondermeer:

 • correctiesterkte veraf
 • correctiesterkte dichtbij
 • pupilafstand
 • pupilhoogte
 • segmenthoogte

Vooral de segmenthoogte geeft nog wel eens aanleiding tot verwarring. Proteye hanteerd het zgn. boxing systeem waarbij de hoogte van het leessegment (H) wordt bepaald door te meten:

 • vanaf het diepste punt van de basisruit in het masker (gezien vanaf de buitenkant) en boven een eventuele zichtbare silicone binnenrand;
 • tot het hoogste punt van het te maken leesdeel / segmentovergang. Hoogte=minimaal 20mm

leeshoogte duik v3 jg

Leesdelen
Standaard zijn de leesdelen aan de bovenkant rond. Ook bifocale glazen zijn rond bij de scheidingslijn tussen het verte- en leesdeel. De scheidingslijn is, afhankelijk van de sterktes, meer of minder zichtbaar dus is het belangrijk dat deze niet recht voor de pupil zit.

Het is aanbevolen om de hoogte/segmentovergang aan te geven met een (watervaste) stift waarbij zoveel mogelijk de houding onderwater wordt nagebootst. Deze is vaak anders dan een rechtopstaande houding.

Teken een horizontale lijn waar de klant voor zien in de verte overheen kijkt en voor evt. lezen onderdoor kijkt. Dit is de overgangslijn tussen lees- en vertedeel. Dus ook voor look-unders.

Pupilafstand
De pupilafstand kan u aangeven/meten door de klant recht vooruit te laten kijken en dan ter hoogte van de pupil een markering te zetten. De afstand tussen beide markeringen is de pupilafstand. U kunt dit evt. ook met een lineaal meten zonder masker.

Boven