Omrekenfactoren
Inhoudsopgave
Start | brekingsindex
vergroting
leestoeslag
oog--duikglas compensatie

Compensatie correctieglas-afstand

Een oogmeting heeft als doel het bepalen van de benodigde correctiewaardes waar een brillenglas aan moet voldoen om u weer goed te kunnen laten zien. Hierbij wordt gerekend met een gemiddelde afstand van het hoornvlies tot aan het brillenglas van 17mm. Zou deze afstand beduidend groter of kleiner zijn dan moet de correctiewaarde aangepast worden. Bij sommige duikmaskers zit het (correctie)duikglas beduidend verder weg van het hoornvlies. Dan zou compensatie nodig zijn, waarbij geldt: hoe hoger de sterktes, hoe groter de benodigde compensatie. Hoeveel compensatie eventueel nodig is kunt u in de tabel aflezen. De afstand X is de eXtra afstand die het correctieglas heeft ten opzichte van een bril. Deze waarde staat boven in de tabel. De sterktes zijn links, vertikaal weergegeven. Er is een aparte tabel voor plus- en min-sterktes. De gevonden waarde is de (af te ronden) gecompenseerde sterkte voor de duikglazen.

Of de compensatie echt nodig is hangt ook af van de wens er boven water goed mee te kunnen zien. Standaard wordt geen correctie toegepast. Voor leeslenzen is de compensatie te verwaarlozen.

 

TABEL1: minsterktes TABEL2: plussterktes