Omrekenfactoren
Inhoudsopgave
Start | brekingsindex
vergroting
leestoeslag
oog--duikglas compensatie

Vergrotende factor

Onder water lijkt alles ca. 25% dichterbij te zijn dan boven water. Dit komt door het verschil in brekingsindex van lucht en water. Zo zal een camera onder water bij een werkelijke afstand van een voorwerp op1m moeten worden scherpgesteld op ca. 75cm. De vergrotende factor (33%) die dit met zich meebrengt lijkt misschien wel handig maar het oog zal desondanks sterker moeten accomoderen (scherpstellen), vooral op korte afstanden. Daarbij komt dat een voorwerp wel groter wordt weergegeven maar niet scherper!

Om dit effect te compenseren zal er dus een aangepaste leessterkte nodig zijn.

Een voorwerp op afstand X wordt door het correctieglas geprojecteerd op afstand Y

 

Als het voorwerp dichterbij komt zal de projectie-afstand Y, bij gelijkblijvende correctie van het glas, groter worden.

 

Om de projectie weer op het juiste punt te krijgen zal een sterkere correctie moeten worden toegepast.