Terminologie
Inhoudsopgave
Start | min/plus | sferisch | cylinder
myopie | hypermetropie | presbyopie
look-under | look-over | plano
Brilrecept

Brilrecept

Hieronder staan de meest voorkomende aanduidingen op brilrecepten omschreven.

 

AANDUIDING
VERKLARING
v,a en n
v=veraf a=afstand n=nabij
od/os
od=rechts os=links 
S, Sf, Sph, 
Sferische sterkte, meestal voor verte tenzij anders aangegeven
V(od/os)
Indien aan begin van receptregel: V=Verte sterkte
Indien aan eind van receptregel: V=visus
C, Cyl 
Cylindersterkte
as, axis, X
asrichting van cylinder, tussen 0 en 180 graden
Add, additie 
Leestoeslag, deze wordt opgeteld bij sferische waarde om leessterkte te verkrijgen
N(od/os)
Nabijsterkte 
Soms staat dit onder de sferische waarde zonder aanduiding.
Dit is de werkelijke leessterkte waarbij de leestoeslag (additie) dus al is opgeteld bij de sferische (verte) sterkte.
leessterkte=vertesterkte+leestoeslag(additie)
PD

PD(R/L) of PD(od/os)
PD(v/n)
PD H(od/os)
PD=Pupil Distantie, de afstand tussen de pupillen gemeten in millimeters.
Afstand voor elk oog apart vermeld.
Afstand voor veraf en dichtbij apart vermeld
H=Pupilhoogte t.o.v. onderkant glas
SH 
Segment Hoogte, de hoogte waar de overgang moet komen tussen verte- en nabijsterkte
Pr./basis
Gegevens voor prismatische correcties.
V, vis. visus
Visus, een aanduiding voor de zichtscherpte van het oog. Hoger is beter.