Terminologie
Inhoudsopgave
Start | min/plus | sferisch | cylinder
myopie | hypermetropie | presbyopie
look-under | look-over | plano
Brilrecept

Myopie (bijziendheid):

Het oog is te lang/de ooglens is te bol (te sterk corrigerend). Beeldvorming vindt voor het netvlies plaats. Om dit te corrigeren zijn - glazen nodig.

Duikglazen met correctie die sterker zijn dan -3 moeten omgerekend worden omdat de afstand tussen duikglas en het oog groter is dan die bij een brilleglas en het oog (zie ook omrekenfactoren). Onder de -3 is dit verschil te verwaarlozen. Het recept van oogarts of opticien is altijd op een bril berekend. Deze kan wel worden gebruikt om een duikglasrecept te maken.

 

Hypermetropie (verziendheid):

Het oog is te kort/de ooglens is te vlak (te weinig corrigerend). Beeldvorming vindt plaats achter het netvlies. Om dit te corrigeren zijn + glazen nodig.

Voor duikglazen met pluscorrectie geldt hetzelfde als voor mincorrectie: boven de +3 moeten deze omgerekend worden van brilrecept naar duikglasrecept (zie ook omrekenfactoren ).

 

Presbyopie (te korte armen :-)/leesglazen

Het oog kan nabij niet voldoende accomoderen (scherpstellen) op korte afstanden. Naar mate men ouder wordt 'verstijft, de ooglens en kan niet meer genoeg 'bollen'. Het heeft hiervoor hulp nodig: een leesbril dus. Dit kan natuurlijk ook in combinatie zijn met een vertesterkte. De leessterkte wordt vaak gegeven als toeslag (additie (add.)) boven op de vertesterkte. Dit is bijna altijd gelijk voor beide ogen en is altijd in +sterkte op een recept aangegeven.

Voor duikglazen is een extra sterke additie nodig in verband met de afwijkende brekingsindex van water ten opzichte van lucht (zie ook omrekenfactoren ) .