Omrekenfactoren
Inhoudsopgave
Start | brekingsindex
vergroting
leestoeslag
oog--duikglas compensatie

OMREKENFACTOREN

Brekingsindex

Om onder water met een duikmasker net zo te zien als boven water met een bril heeft u duikglazen op sterkte nodig. Maar het simpel maken van correctielenzen met dezelfde sterkte als uw bril is vaak niet voldoende. Onder water gelden namelijk andere parameters. Zo is de brekingsindex van water anders dan van lucht. En de afstand tussen hoornvlies en correctieglas is ook anders. Ook het toepassingsgebied vraagt om een andere benadering: Onder water zijn de kortere afstanden van meer belang b.v. voor het aflezen van instrumenten. Al deze factoren tezamen kunnen leiden tot een aangepaste correctiesterkte voor uw duikglazen.

In onderstaande tabellen kunt u zien wat de invloeden zijn van de genoemde factoren. Let wel, deze gegevens zijn slechts ter informatie. Wij accepteren derhalve geen verantwoordelijkheid voor toepassing hiervan.

Verschil van brekingsindex:

  • Lucht heeft een brekingsindex van 1
  • Glas heeft een brekingsindex van ca. 1,5
  • Water heeft een brekingsindex van 1,33

M.a.w. de lichtstralen die gereflecteerd worden door een voorwerp worden in het water minder afgebroken op het brekingsvlak water-duikglas (1,33:1,5) dan die van lucht-brilglas (1:1,5) . Er is dus een hogere sterkte nodig om hetzelfde brekingseffect van het correctieglas te krijgen dan bij een bril. Vooral bij korte afstanden is dit van belang.