Terminologie
Inhoudsopgave
Start | min/plus | sferisch | cylinder
myopie | hypermetropie | presbyopie
look-under | look-over | plano
Brilrecept

BEGRIPPEN BEGREPEN

- (min)glazen / myopie

Voor bijziendheid ofwel, in vakjargon, myopie.

Het oog is te lang / de ooglens is te bol (te sterk corrigerend).

+ (plus)glazen / hypermetropie

Voor verziendheid ofwel hypermetroop. Het oog is te kort / de ooglens is te vlak (te weinig corrigerend).

Sferisch

Het oog is bolvormig, als een voetbal.

De correctie die nodig is om bijvoorbeeld myopie of hypermetropie te corrigeren is voor alle invalshoeken gelijk. Hiervoor worden sferische glazen gebruikt. Bij ronddraaien van een sferisch glas blijft het beeld gelijk. Glazen in verrekijkers, fototoestellen, loepen e.d. zijn dus in principe allemaal sferisch.

 

Cylinders / Astigmatisme

Het oog is torisch, als een rugbybal.

 

Astigmatisme is een verschil in sterkte van het oog in een bepaalde (as)richting. Bij een sferisch oog (voetbal) is de ronding overal even groot. Bij de 'rugbybal' is de ronding van 'punt tot punt' anders dan de ronding van de 'middenlijn'. Hierdoor ontstaat dus verschil in scherpte. Dit verschil moet worden gecorrigeerd door torische oftewel cylindrische glazen. Wanneer men deze glazen draait verspringt het beeld. Het mag duidelijk zijn dat de juiste asrichting van groot belang is om optimaal te kunnen zien. Astigmatisme komt voor in combinatie met myopie en hypermetropie en is vrijwel altijd voor zowel verte als nabij gelijk.

Min(-) cylinders kunnen worden omgerekend naar plus(+) cylinders en omgekeerd.